طراحی محوطه

طراحی موزون به همراه تولید رندر های سه بعدی و تصویر واقعیت، پیش از اجرای پروژه باعث جلوگیری از اتلاف هزینه های بالا خواهد شد. بدون طراحی سه بعدی اجرای پروژه بلاتکلیف است و آزمون و خطا را به دنبال دارد. صرف هزینه بالا تضمین کننده ساختی زیبا نیست. می توان با بهره گیری از الگو ها و سبک های متنوع همراه با نوآوری در طراحی از هزینه های بی مورد و ساخت المان های مزاحم و نازیبا جلوگیری نمود.

طراحی های دو بعدی در محوطه تصویر روشنی از ایده طراح ارائه نمی کند.

شکل نهایی آلاچیق، آبنما، نوع، رنگ و ارتفاع نهایی گیاهان و … تنها با طراحی سه بعدی قابل تشخیص و تصمیم گیری در اجرا می باشد. این نوع المان ها را نمی توان به خوبی در طراحی دو بعدی به تصویر کشید. نوع، رنگ متریال مورد نظر و جزئیات دیگر المان ها و گیاهان محوطه را می توان در طرح های آرچی پرژن ملاحظه کنید. و آنچه را در نظر دارید پیش از اجرا تعیین و در صورت نیاز تغییر دهید.

گروه های کاری