طراحی داخلی

هارمونی فضاها

طراحی داخلی علمی است که فراتر از یک اعمال سلیقه ساده به تحلیل و بررسی کاربری یک فضا، رنگ ها، نور پردازی، مبلمان، چیدمان و هارمونی بین عناصر مختلف می پردازد.

پاسخگویی به خواسته ها

در واقع طراح با تنیدن اصول فنی و تخصصی معماری داخلی با حس زیبایی شناسی، فضایی را طراحی می‌کند که بیانگر هویت، نیاز، درک و خواسته‌های مخاطبش است.

زیبایی

دکوراسیون داخلی زیبا به مانند تابلوی نقاشی جذابی است که می توان درون آن زندگی کرد. این حرفه آفریننده فضایی است که در عین زیبایی کارآمد نیز باشد.

آخرین دیدگاه ها