ساخت ویلا

آنچه یک ویلا را متفاوت می سازد همیشه میزان هزینه انجام شده نیست، کیفیت اجرای پروژه و دقت در ایجاد تناسب در اجزای آن، هزینه اضافی را بر پروژه تحمیل نمی کند اما زیبایی و استحکام بنا را تضمین می کند.

ویلایی زیبا متناسب با استانداردهای بروز و بالا نتیجه فعالیت های گروه های کاری مجرب از معماری بنا تا دکوراسیون داخلی می باشد. لازمه هماهنگی و هارمونی میان بنا و محوطه ارتباط تنگاتنگ میان گروه های مختلف کاری در ساخت ویلا است. این ارتباط و هماهنگی در آرچی پرژن شکل گرفته است.