روف گاردن

روف گاردن به آرامی جای خود را میان جنگل بتن و آهن پیدا می کند. زیباترین بناها نیز بدون بامی سبز چیزی کم دارند. با توجه به افزایش قیمت زمین در شهر های بزرگ دیگر نمی توان بام را به حال خود رها کرد و آنرا بلا استفاده نگه داشت. گروه آرچی پرژن به روف گاردن به صورت تخصصی نگاه ویژه ای دارد و در طرح های خود کاربردی بودن فضای بام را اولویت خود قرار داده است .

معماری پیشرو به همراه توجه به ظرافت ها و کاربردی بودن فضاها باعث ایجاد فضایی مطلوب در بام خواهد شد که ارزش ازوده قابل توجهی پدید می آورد.

با توجه به افزایش ارزش زمین در شهر های بزرگ روف گاردن می تواند فضای بدون استفاده بام را به محیطی کاربردی و زیبا تبدیل سازد.