کفپوش مناسب محوطه

برای انتخاب کفپوش محوطه یک ویلا یا حیاط گزینه های متعددی وجود دارد. انتخاب ما باید بر اساس معیارهای خاصی صورت گیرد که در ادامه بدان می پردازیم.

الگوها و تفاوت های طراحی محوطه

طراحی محوطه

محوطه تالارهای پذیرایی

توجه بسیار به درون تالار های پذیرایی به نوعی محوطه این تالارها را در مقام درجه دو قرار داده است. این در حالی است که عمدتا در باغ تالار ها بسیاری از مهمانان تمایل دارند که از فضای بیرون بهره ببرند، اما محوطه نه مکانی برای گذران وقت را دارد و نه زیبایی خاص، نهایتا فضایی برای کشیدن قلیان در نظر گرفته می شود. گاهی آبنما به دلیل عدم توجه به مسائل فنی بلا استفاده اند و نه تنها زیبایی ندارند که زائده ای بر محوطه محسوب می گردد. به الگو هایی که فضاهایی برای استراحت در محوطه در نظر می گیرند توجه نمی شود.

 

 

.