پوشش سقف ویلا ها

در این مطلب به معرفی سقف ویلاهای شیب دار یا دارای شیروانی می پردازیم.

کفپوش مناسب محوطه

برای انتخاب کفپوش محوطه یک ویلا یا حیاط گزینه های متعددی وجود دارد. انتخاب ما باید بر اساس معیارهای خاصی صورت گیرد که در ادامه بدان می پردازیم.