پوشش سقف ویلا ها

در این مطلب به معرفی سقف ویلاهای شیب دار یا دارای شیروانی می پردازیم.

نمای ساختمان

نمای یک ساختمان اولین و مهمترین مجموعه یک ساختمان است که یک ناظر بیرونی در مورد آن و در مورد کل ساختمان بر اساس آن قضاوت می کند. نوع و متریال انتخاب شده، نحوه اجرای آن، تناسب بین متریال ها با هم از یک سو و تناسب میان المانهای نما و متریال همگی مجموعه ای را پدید می آورد که نه تنها باعث زیبایی بنا می شود که بر زیبایی محل و شهر نیز می افزاید.

انتخاب سنگ، آجر، سیمان، فلز، شیشه، چوب و … همگی باید مبتنی بر اصول تعریف شده صورت گیرد. با توجه به تنوع بسیار متریال ها انتخاب شایسته در این زمینه کاری دشوار می نماید

کفپوش مناسب محوطه

برای انتخاب کفپوش محوطه یک ویلا یا حیاط گزینه های متعددی وجود دارد. انتخاب ما باید بر اساس معیارهای خاصی صورت گیرد که در ادامه بدان می پردازیم.