طراحی و ساخت استخر

استخر سازه ای است که نه تنها دارای کاربرد بسیاری است که زیبایی محیط خود را دو چندان می سازد. عدم توجه به اصول ساخت و ساز باعث تحمیل هزینه هنگفت می گردد. کیفیت تأسیسات مختلف استخر مانند دستگاه های فیلتراسیون، گرمایش و … نگهداری این سازه پر استفاده را آسان تر و بی دردسر می سازد. ظرافت در اجرای استخر، ارائه ایده های نو در طراحی و دقت در انتخاب تأسیسات استخر اولویت اصلی گروه آرچی پرژن است.