کفپوش مناسب محوطه

برای انتخاب کفپوش محوطه یک ویلا یا حیاط گزینه های متعددی وجود دارد. انتخاب ما باید بر اساس معیارهای خاصی صورت گیرد که در ادامه بدان می پردازیم.

۱- مقاومت سنگ یا هر نوع کفپوش دیگر

۲- جنس سنگ

۳- رنگ سنگ

  • مقاومت سنگ در برابر تغییرات دما و میزان رطوبت محیط عاملی کلیدی در انتخاب کفپوش مناسب می باشد. شرایط آب و هوایی مختلف ویژگی های خاص خود را دارند. انتخاب ما باید متناسب با این شرایط باشد.
  • جنس سنگ نباید متخلخل باشد. ورود آب به داخل این منافذ در فصل زمستان باعث یخ زدگی و ترکیدن سنگ می شود. از سوی دیگر سنگ مورد استفاده نباید سر باشدتا باعث لغزش افراد گردد.

      • رنگ سنگ نباید روشن باشد، چراکه باعث بازتابش نور خورشید و آزار چشم می شود. و از طرف دیگر روشن بودن سنگ باعث چرک نشان داده شدن سطح می گردد
روف گاردن

با توجه به مطالب ذکر شده می توان از انواع سنگ ها نام برد

سنگ کریستالون

سنگ گندمک

سنگ تراورتن بدون تخلخل

سنگ های ورقه ای (به به صورت چکشی و بادبر شده استفاده می گردد)

سنگ گرانیت

به جز استفاده از سنگ می توان از مواد و مصالح دیگری استفاده نمود.

  • واش بتن که به دو صورت استفاده می گردد.ب: ساخت واش بتن (سیمان شسته) که در پروژه و بصورت یک پارچه اجرا می شود.
  • الف: استفاده از واش بتن های موزائیکی که بصورت آماده تهیه می شود و به مانند موزاییک کار گذاشته می شود.
  • موزائیک های پازلی و رنگی
  • ترمو وود
  • سنگ ریزه رنگی (شن رنگی)

واش بتن یکپارچه

واش بتن موزائیکی

موزائیک پازلی

شن های رنگی

روف گاردن

ترمو وود