در این مطلب به معرفی سقف ویلاهای شیب دار یا دارای شیروانی می پردازیم.