بام سبز،  باغچه روی بام(روف گاردن)

در این مطللب به موارد کاربردی در مورد بام های سبز (روف گاردن) و ویژگی های آن می پردازیم.

مقدمه: اصطلاح بام های باغچه دار و زراعت روی بام بوسیله بابلیان و بر طبق کتاب مقدس سال ۶۰۰  قبل از میلاد مسیح انجام می گرفته. در برلین در سال ۱۸۹۰ میلادی خانه هایی با بام هایی زراعتی از لایه هایی از خاک بوسیله لایه محافظ با آتش پوشانده می شده که خود این لایه دارای پوشش های گیاهی بوده است.

roof-garden-40

ویژگی های بام سبز:

۱- عایق بندی بوسیله لایه هایی از هوا بین پهنای گیاهان و از طریق لایه های خاک دارای حجم ریشه آن ها که شامل فرآیند زندگی میکروبی است (فرآیند گرمایی)

۲- عایق صوتی و پتانسیل ذخیره گرما

۳- بهبود کیفیت هوا در نواحی که جمعیت متراکم است.

۴- بهبود اقلیم خرد

۵- بهبود سیستم زهکشی شهری و تعادل آب حومه شهر

۶- اثرات مفید روی سازه های ساختمان ها: از تابش اشعه ماوراء بنفش و نوسانات زیاد درجه حرارت به دلیل ایجاد پوشش عایق توسط گیاهان و لایه های خاک جلوگیری می شود.

۷- محدود کردن اثرات گرد و خاک

۸- بخشی از نمای ساختمان هستند و کیفیت زندگی را بهبود می بخشند.

۹- احیا و آباد سازی نواحی گیاهی

roof-garden-26

باغچه های سقفی

بام های باغچه دار )شیب بام(

شیب در بام های شیب دار ۲ تایی نباید بیش از ۲۵ درجه باشد. بام های مسطح باید شیبی با ۲ min تا ۳ درصد باشند.

انواع بام های سبز

بام سبز فشرده: این نوع بام دارای یک باغچه خانگی است با وسائلی نظیر آلاچیق و ایوان درونی، مراقبت و نگهداری مداوم در این بام ها ضروری است، در آنها عموماً بوته ها و گیاهان علفی کاشته می شوند.

بام سبز گسترده: کاشت در این بام نیازمند لایه نازکی از خاک است. در این نوع بام انواع خزه، علف و گیاهان بوته ای کاشته می شود.

بام سبز سیار: بخشی از گیاهان در محفظه هایی کاشته می شوند و گیاهان دیگر در محفظه ای در تراس ها، سکوها و بالکن ها قرار داده می شوند.
roof-garden-25
آبیاری: آبیاری طبیعی و از طریق آب باران: آب باران درون لایه های زهکشی و لایه های گیاهی جمع می شود. چنانچه آبیاری طبیعی ناکافی باشد مجدداً با روش های مکانیکی تکنیل می گردد.

آبیاری قطره ای: یک لوله دارای شیارهای آب چکان در بین گیاهان یا لایه های زهکشی قرار می گیرد تا در مواقع خشک شدن گیاهان آبرسانی کند.

سیستم آبیاری بارانی: از طریق سیستم آبپاشی روی لایه گیاهی صورت می گیرد.

کود شیمیایی: کود شیمیایی می تواند روی لایه گیاهی پاشیده شود یا آب حل و در طی آبیاری مصنوعی در اختیار گیاه قرار گیرد.

تدوین و تخلیص: ایمان دستمردی

منبع: کتاب اطلاعات معماری نویفرت ۲۰۱۴

نویسندگان: ارنست و پیتر نویفرت

مترجم: فرشید حسینی

انتشارات مهرازان