خانه های قدیمی نیمه چوبی که در آنها فلز به کار نرفته است (میخ، پیچ و غیره) و هدف، نگهداشتن خانه در وضعیت اصلی اش می باشد. تنها با استفاده از اجزای چوبی قابل تعمیر هستند. مواد پرکننده که قبلا (برای پرکردن فضاهای خالی) در اسکلت بندی ساختمان به کار می رفتند خاک و یا مصالح ساختمانی در معرض دید بودند. مصالح جدیدی وجود ندارد که بتوان آنها را به عنوان جایگزین توصیه نمود بنابراین باید از این پنلها نگهداری کرد و پنل های قدیمی را تعمیر نمود.

سفت کاری کردن موجب محکم شدن خانه می شود و این با اصول ساخت ساختمانهای نیمه چوبی مطابقت ندارد.
نقص های اصلی ای که در ساختمان های نیمه چوبی پدید می آیند در حاشیه ها، پیش آمدگی های لبه بام و اتصالات بام، راه آب ها و ناودان های عمودی، اتصالات روی پاسنگ های پنجره و سایر اتصالات چوبی، جایی که پوسیدگی چوب، رشد قارچ، کپک، حشرات و نفوذ آب می تواند مشکل ایجاد کند، دیده می شوند.
در ساختمانهای قدیمی سنگی، که ممکن است از جنس سنگ بنا یا سنگ لاشه باشند ، مشکلات اصلی مربوط به تو رفتگی / بیرون زدگی دیوارها می شود و اغلب همراه با ترک خوردگی، بندکشی آسیب دیده، فرسایش و تجزیه سنگها می باشد. در دیوارهای آجری معمولی، روش های مناسب مرمت برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد اما برای اینکه تعمیرات را به شکل مؤثری تکمیل کنیم دانستن علت این آسیب ها حائز اهمیت است. اگر نقائص اصلی به وضوح دیده شوند باید به دنبال ابزارهای حرفه ای بود

بام بخشی از ساختمان است که در معرض بدترین تأثیرات هوا قرار دارد بنابراین نگهداری از بام بسیار دشوار است. نقایص کوچکی که ممکن است به آنها توجهی نشود، اگر مدتی به حال خود رها شوند می توانند آسیب بزرگی به بار بیاورند. برای اینکه نوسازی با موفقیت انجام شود لازم است ساختار بام و پوشش آن وضعیت سالمی داشته باشند.
از نظر تاریخی موادی که برای ساخت بام در بیشتر بخش های جهان به کار برده شده ، از جنس چوب بوده اند و همه انواع خرپاهای شیروانی هنوز هم در طرح های بسیار مختلف، بر پایه تیرهای تقویتی عرضی سه گوش هستند.

برای اجتناب از اینکه در آینده براثر خرابی، شکایتی صورت نگیرد، پیش از نو سازی بام، باید اطلاعات کاملی درباره توزیع بار، داشته باشید. بار بام فقط شامل وزن خشکه بام و سنگینی برف نمی شود. در عوض، از آنجایی که مساحت بام، وسیع است، بار بیشتر در معرض باد قرار می گیرد. بنابراین، در نظر گرفتن شرایط و وجود بادبند برای ثبات بام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سردابی در زیر ساختمان وجود نداشته باشد توصیه می شود که اگر پوشش موجود کف، عایق بندی حرارتی و یا لایه ضد رطوبت ندارد با یک ساختار کاملا جدید از نو ساخته شود.

منبع: کتاب اطلاعات معماری نویفرت ۲۰۱۴
نویسندگان: ارنست و پیتر نویفرت
مترجم: فرشید حسینی
انتشارات مهرازان